Wolontariat parafialny

Stróże poranka

Pomoc osobom starszym

Misją tej gałęzi wolontariatu jest odwiedzanie schorowanych starszych osób z terenu naszej parafii. Często są to osoby samotne, których rodziny mieszkają daleko i nie zawsze są w stanie trwać przy nich. Każda osoba starsza ma swojego Wolontariusza, który odwiedza ją przynajmniej raz w tygodniu. Czas spędzają na rozmowie, czasami potrzeba pomoc w domowych obowiązkach: sprzątaniu, zrobieniu zakupów czy opłaceniu rachunków. Nierzadko spotkaniu towarzyszy wspólna modlitwa. Nasz wolontariat jest wolontariatem chrześcijańskim, dlatego do naszej służby zapraszamy Boga. U początku posługi każdy Wolontariusz przez trzy dni trwa na szczególnej modlitwie, rozeznając czy ta forma posługi jest dla niego odpowiednia. Jeśli nadal nosi w sobie pragnienie niesienia pomocy, posłany zostaje do konkretnego Podopiecznego i rozpoczyna swoja misje. Wolontariusze nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za niesienie pomocy. Najcenniejszym darem jest uśmiech osoby starszej, spojrzenie pełne wdzięczności i proste ale bardzo szczere „dziękuję”.

Ponadto istnieje też możliwość zaangażowania się w roznoszenie podopiecznym paczek żywnościowych Caritas. Niejednokrotnie osoby starsze i schowane nie są w stanie po nie przyjść, dlatego pomoc jest nieoceniona. O terminach akcji informujemy z kilkudniowym wyprzedzeniem. Sama akcja trwa ok. 1-2 h. Ale jeśli dysponuje się mniejszą ilością czasu – nie szkodzi. Każda pomoc się liczy. Można zanieść np. tylko jedną paczkę.

 

Pomoc dzieciom

Głównym celem posługi w tym miejscu jest pomoc dzieciom. Często pochodzą one z rozbitych, wielodzietnych rodzin, gdzie nie doznały zbyt wiele miłości. Jest to miejsce, gdzie odrabiają lekcje, uczą się i bawią, ale także jedzą ciepły posiłek przygotowany przez siostrę Teresę, która prowadzi świetlicę od początku jej istnienia. Dzieci mają swoich ulubionych wolontariuszy, ale do każdego podchodzą bardzo ufnie i nie boją przytulić się do kogoś, kto przyjdzie do nich pierwszy raz. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku od 14:00 do 17:00. Wolontariusze mogą przychodzić dowolną ilość razy w tygodniu w godzinach otwarcia. Warto jest przyjść chociaż na chwilę, aby zobaczyć wielką radość na twarzach dzieci. Można bowiem zapomnieć o swoich zmartwieniach i po prostu poświęcić swój czas tym najmniejszym.

Pomoc bezdomnym

Celem istnienia naszego wolontariatu, jest pochylanie się nad najbardziej odrzuconymi i bezradnymi ludźmi. Przyświecają nam słowa św. Brata Alberta "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy".

W ramach tego wolontariatu możemy wyróżnić trzy formy pomocy:

  1. Przygotowywanie posiłku i budowanie relacji - w obrębie tej inicjatywy podłączamy się do już istniejących wspólnot przygotowujących posiłki. Staramy się zaspokoić bieżące potrzeby osób bezdomnych i podnosić je na duchu. Część wolontariuszy dzieli się żywnością, inni starają się służyć poprzez opatrywanie ran i pomoc w załatwieniu spraw cywilnych, a jeszcze inni okazując zainteresowanie, przywracają godność osobie potrzebującej.

Miejsca naszych spotkań: (1) Sopot -Monciak, na przeciwko kościoła pw. Św Jerzego. Niedziela godzina 15.00. Cały rok. (2)Gdańsk Wrzeszcz, Kolegiata pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Wtorek godzina19.00. Tylko w roku akademickim. (3) Gdańsk Główny, kościół pw. Św. Józefa. Czwartek godzina 13.00. Cały rok.

 

  1. Mapa miejsc - w najbliższym czasie planujemy stworzyć przewodnik, który ułatwi w kierowaniu potrzebujących w odpowiednie miejsca oferujące pomoc w konkretnych sytuacjach. Będzie to ułatwieniem zarówno dla wolontariuszy jak i potrzebujących.

 

  1. Akcje spontaniczne - w ramach tych akcji jesteśmy otwarci na nowe pomysły niesienia pomocy, takie jak: zbiórka odzieży, punkt opatrunkowy, zaangażowanie w prowadzenie zajęć w ośrodkach opieki itp.

 

Dodatkowo organizujemy spotkania integracyjne i dzieląco-warsztatowe, abyśmy mogli uczyć się lepiej pomagać i wzbogacać się doświadczeniem innych wolontariuszy. Jeśli czujecie, że macie powołanie do pomocy ludziom bezdomnym, serdecznie zapraszamy.

WOLONTARIAT wAKCJI

Nasze Duszpasterstwo Akademickie pod koniec 2013 roku rozpoczęło współpracę
z Jezuickim Centrum Społecznym w Akcji. Wówczas wystartowała pierwsza edycja projektu „Dobro –> Podaj dalej!”. Za sobą mamy już dwa wyjazdy misyjne – wolontariat
w Kazachstanie oraz w południowej Syberii, w trakcie których poprzez służbę pomnażaliśmy dobro. W wakacje 2017 planujemy wyruszyć do Kairu.

Punktem wyjścia jest dla nas różnoraka aktywność i wyzwania. Poprzez dawanie siebie innym staramy się jednocześnie lepiej poznawać własne wnętrze oraz otaczający świat.

W Akcji pragniemy być dla innych. Chcemy uczyć się służyć, także poprzez rozwój osobisty.

Projekt "DOBRO -> podaj dalej!" jest dwuletnim programem, który składa się z trzech części: przygotowań, zagranicznego wyjazdu misyjnego oraz rocznego wolontariatu w Gdańsku.

 

W pierwszym etapie oprócz wszelkich działań przybliżających nas do kolejnego wolontariatu, angażujemy się w służbę drugiemu człowiekowi w naszej Parafii. Pracujemy z kandydatami do bierzmowania, przygotowując ich do tego sakramentu, prowadzimy weekendowe warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży w parafiach w pobliżu Trójmiasta, angażujemy się w posługę osobom starszym i chorym. Przygotowania zarówno pod względem materialnym, kulturowym i merytorycznym, jak i duchowym traktujemy jako równoważne aspekty niezbędne do realizacji przyjętych założeń. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony wolontariusza, ale radość z niesienia pomocy innym zrekompensuje poniesione trudy,
a współpraca w grupie pogłębi otwartość na drugiego człowieka.

Podczas wolontariatu za granicą chcemy przekazać jak najwięcej dobra, radości i miłości tym, których spotykamy na miejscu. Jednocześnie mając na uwadze doświadczenie dwóch poprzednich edycji projektu, jesteśmy pewni, że sami za każdym razem otrzymamy jeszcze więcej, głównie dlatego, że wyjazdy takie uczą doceniać wszystko to, co się ma i dziękować Bogu za każde, nawet najmniejsze DOBRO.

Po powrocie chcemy kontynuować misję szerzenia dobra, dlatego też realizujemy założenia rocznego wolontariatu w Trójmieście dopasowanego do bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

 

Do akcji prowadzą nas pragnienia i refleksja. Jej owocami są dla nas są lepsze poznanie świata, a także nas samych. Wolontariat misyjny pomaga dostrzegać na co dzień potrzeby drugiego człowieka oraz uczy zgodnie z duchem ignacjańskim - szukać Boga we wszystkim, również w tym co w życiu niekoniecznie jest łatwe, a czasem bywa bardzo trudne.

Dobro przekazywane dalej powraca ze zdwojoną siłą!

 

SPOTKANIA

Harmonogram comiesięcznych spotkań roku akademickim 2017/2018 pojawi się wkrótce.