DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNOTY

Medytacja Ignacjańska

Sednem spotkań wspólnoty jest modlitwa medytacyjna, która prowadzona jest na podstawie wskazówek zawartych w "Ćwiczeniach Duchowych" spisanych przez Św. Ignacego z Loyoli. Celem medytacji jest lepsze poznanie siebie oraz otaczającego nas świata duchowego poprzez wsłuchiwanie się w uczucia i pragnienia przez które przemawia Pan Bóg. Modlitwa prowadzona jest w całkowitej ciszy, w tracie której osoba prowadząca podaje punkty na których warto skupić swoje myśli. Medytacja trwa 45 min. i połączona jest z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po medytacji spotykamy się w kilkuosobowych grupkach, aby podzielić się owocami modlitwy.

Formacja oraz konferencje

W ramach działalności wspólnoty prowadzone są cykle konferencji, których tematyka porusza zagadnienia związane z rozwojem wiary, lepszym poznaniem duchowości ignacjańsiej oraz rozwojem osobistym. Konferencje odbywają się w wybrane wtorki po medytacjach i prowadzone są przez Animatorów.

Dwa razy do roku (w okresie długiego weekendu majowego oraz w okresie wakacyjnym) organizowane są rekolekcje w milczeniu tzw. rekolekcje ignacjańskie. Rekolekcje te nastawione są na naukę modlitwy- zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej, a także pozwalają nauczyć się sztuki rozeznawania potrzebnej do podejmowania decyzji i ich realizacji.

Duszpasterstwo akademickie Winnica co roku bierze udział w międzynarodowym programie MAGIS. Jest to spotkanie młodzieży z różnych części Europy, które ma za zadanie poprzez różnego rodzaju aktywności nazywane eksperymentami pokazywać obecność Pana Boga w całym naszym życiu. Jest to także wyjątkowa okazja by odwiedzić różne miejsca w Europie oraz poznać wielu wspaniałych ludzi.

Integracja

Każde spotkanie wspólnoty jest dobrą okazją do wspólnej integracji. W każdy wtorek po modlitwie wspólnota spotyka się w sali duszpasterstwa by wspólnie porozmawiać i wypić herbatę. W wybrane wtorki organizowana jest wspólna kolacja, która jest świetną okazją by spędzić czas przy wspólnym stole. Organizowane są także wspólne wyjścia do kina, mecze siatkówki, a także wiele innych spontanicznych akcji.

Ponadto wspólnota bierze udział w wielu wyjazdach integracyjnych organizowanych przez duszpasterstwo takich jak: - Program MAGIS - Pielgrzymka do Częstochowy - Wakacyjny zjazd duszpasterstw w Zakopanem - Impreza sylwestrowa w górach

DUCHOWOŚĆ IGNACJAŃSKA

Służba Bogu we wszystkich aspektach życia jako nadrzędny cel każdego człowieka.

Lepsze poznanie siebie oraz otaczającego nas świata duchowego poprzez prowadzenie w swoim życiu "Ćwiczeń Duchowych".

Dostrzeganie wszechobecnej i nieograniczonej miłości Boga wobec nas oraz każdego stworzenia.

ANIMATORZY WSPÓLNOTY