Polityka Zapisu na Newsletter

Ważne jest dla nas Twoje bezpieczeństwo.

Kim jesteśmy?

Serwis – strona internetowa https://dawinnica.pl/.

Kto przechowuje moje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Parafia Świętego Krzyża w Gdańsku, ul. Mickiewicza 11, 80 – 425 Gdańsk, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Twoje dane przechowywane są za pośrednictwem serwisu https://www.mailerlite.com/ oraz https://www.getresponse.pl oraz Google Forms (https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/) oraz Gmail (https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/). Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych przez serwis?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu przesłania Tobie informacji o charakterze handlowym (newsletter) oraz na cele związane z organizacją warsztatu. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Dane wykorzystywane przez newsletter przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania systemu newsletter Parafii Świętego Krzyża w Gdańsku, ul. Mickiewicza 11, 80 – 425 Gdańsk.

Czy mam wgląd do moich danych?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]. W przypadku wypisania się z newslettera istnieje możliwość wypisania się, za pomocą odpowiedniego odnośnika,, umieszczonego w wiadomościach pochodzących z newslettera (nie licząc maila, z potwierdzeniem zapisu).

Na czym polega wniesienia skargi do GIODO?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Artykuł 77 – Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
  2. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.

Jak mogę skontaktować?

Drogi użytkowniku, w celu skontaktowania się z Administratorem serwisu, należy napisać oraz wysłać maila na adres [email protected].

[WAŻNE!]

W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym. Parafia Świętego Krzyża w Gdańsku, ul. Mickiewicza 11, 80 – 425 Gdańsk przestrzega o możliwości: działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).